byWM | Navigate | Search

Copyrights


English

Photos
The photos on this website are right protected and only belong to the owner of the work and this website. If images have been made of things that are copyrighted or if you are clearly recognizable in one of the photos, you can report this to us and we can, if necessary, remove these photos from the website or make a reference to the source.

Texts
Some texts on this website have been enriched with texts that have been searched on AI systems such as ChatGPT and Google Bard. This is also stated at the end of the text. If the copyright of certain texts has been infringed because ChatGPT or Google Bard has used resources from you to generate the resulting texts, you can let us know and we can either place a link to your original source or text. If you wish, we can also remove the text from the website.

Keep in mind that things can remain in the Google results for a while even if they have been modified or updated. We will of course do everything we can to help you as well as possible, so don't hesitate to contact us.

Contact us by e-mail: by.wm@outlook.com

Nederlands

Foto's
De foto's op deze website zijn right protected en behoren enkel toe tot de eigenaar van het werk en deze website. Indien er beelden zijn gemaakt van zaken die copyrighted zijn of indien jij duidelijk herkenbaar bent op een van de foto's dan kan je dit melden aan ons en kunnen we desnoods deze foto's verwijderen van de website of een vemelding maken van de bron.

Teksten
Sommige teksten op deze website zijn verrijkt met teksten die opgezocht zijn op AI systemen zoals ChatGPT en Google Bard. Dit staat dan ook vermeld op het einde van de tekst. Indien er inbreuken werden gepleegt op de copyright van bepaalde teksten doordat ChatGPT of Google Bard bronnen heeft gebruikt van u om de geresulteerde teksten te genereren dan kan je dit laten weten aan ons en kunnen we of wel een link plaatsen naar uw originele bron of tekst. Indien u dit wenst kunnen we ook de tekst verwijderen van de website.

Houdt er rekening mee dat zaken een eindje in de Google resultaten kunnen blijven staan ook al zijn ze aangepast of verwijderd. Wij zullen er uiteraard alles aan doen om u zo goed mogelijk te helpen dus twijfel zeker niet om ons te contacteren.

Contacteer ons via e-mail: by.wm@outlook.com