byWM | Navigate | Search

Sixtusbossen, Westvleteren (België)

Plaatsen - Belgie - Westvleteren

De Sixtusbossen zijn gelegen in Westvleteren, een gemeente in West-Vlaanderen. Deze bossen vormen een uniek lappendeken van in totaal 220 hectare bos en natuur. Het is een prachtige optelsom van verschillende oude bosrelicten met namen die net als het gebied zelf tot de verbeelding spreken. Het Theetbos, het Couthofbos en -park, de Lovie, de Canadabossen, het Bardelenbos, het Dozinghembos en het bos bij de Sint-Sixtusabdij liggen zowel op het grondgebied van Poperinge als Vleteren. Je vindt er zowel vinpootsalamanders, reeën en rode bosmieren.

Het plantenrijk
In de Sixtusbossen komt zomereik het meeste voor, maar plaatselijk vinden we ook de tamme kastanje, gewone es, ruwe berk, zoete kers en lijsterbes terug. In de struiklaag gedijen vooral de hazelaar, de Europese gelkers, de Gelderse roos, vlier en vuilboom hier goed.

Het dierenrijk
Een opmerkelijke verschijning zijn de nestkoepels van de beschermde rode bosmier, een unieke soort in de omgeving. In één nestkoepel wonen zo’n 700.000 rode bosmieren. De rode bosmieren jagen vooral op plantenetende insecten zoals rupsen en ze ruimen ook dode dieren op. Op haar beurt is de rode bosmier een voedselbron voor andere dieren zoals de groene specht.
In de poelen vind je nog vrij veel vinpootsalamanders en vanaf eind april tot een heel eind in de zomer galmt in de bossen rond de Sint-Sixtusabdij de zang van de wielewaal, een kleine vogel met een geel gekleurde kop en staart.
Ook reeën floreren hier. In de Westhoek zijn naar schatting 250 reeën, waarvan de grootste populatie in de Sixtusbossen. Ze voelen zich er thuis in een afwisselende omgeving van bos, grasland en akkerland.

Natuur- en bosbeheer
Het Agentschap voor Natuur en Bos beheert ongeveer 91 hectare natuur. Sinds 1990 koopt het agentschap gronden aan om de Sixtusbossen opnieuw te laten groeien.